ERTA&ARGE DANIŞMANLIK

IIRC ONAYLI ERTA&ARGE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

  Değerli Paydaşlarımız,

  Günümüz dünyasında paydaşların kurumlara olan güvenini kazanmak kurumun başarısı ve sürdürülebilirliği için kritik önem taşıyor. Kurumların bu güveni kazanabilmesi ancak paydaşlar ile şeffaf bir iletişim kurulması ile artırılabilir.

  Organizasyonun kısa, orta ve uzun vadede, kimler için, nasıl ve ne değer yarattığını anlatacağı bir raporlama yaklaşımı hem yatırımcılarının hem kilit paydaşlarının kuruma olan güvenini olumlu etkiler. Söz konusu raporlama yaklaşımı Entegre Raporlamadır.

  Bu yaklaşımın uygulanması:

  • Kurum içinde bütünsel bakış açısının gelişmesini,

  • Katılımcı ve ortak karar alma kültürünün yaygınlaşmasını,

  • Önemli konuların belirlenerek stratejinin, risk ve fırsat yönetiminin, iş modelinin ve kaynak dağılımının bu kapsamda oluşturulmasını,

  • Kaynaklarını 6 sermaye bakışı ile şekillendirmesini,

  • Karar süreçleri için gerekli olan verilerin toplanmasını,

  • Karar kalitesinin artarak değer yaratılmasına katkı sağlar.

  Entegre Raporlama sadece kurumun ortaya koyduğu çıktılara değil aynı zamanda kısa orta ve uzun vadede hizmet, ürün ve yatırımları ile ekosistemde yarattığı etkileri de odaklanarak yaratılan değerin çok boyutlu olarak anlatılmasına imkân sağlar.

  ARGE Danışmanlık, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi tarafından akredite edilerek dünyada Entegre Raporlama eğitimlerini sunma hakkı olan 11 kurumdan biri olarak belirlenmiştir.

  ARGE Danışmanlık tarafından Türkçe ve İngilizce olarak verilen IIRC Sertifikalı Eğitim Programları:

  1. Başlangıç Seviyesi Entegre Raporlama Eğitimi:

  Bu eğitim Yönetim Kurullarını, Üst Yönetimleri (C Seviyesi) ve Yönetim Seviyesine yönelik olarak düzenlenmektedir. Bu eğitimde Entegre Raporlamanın sağladığı faydalar, içeriği ve nasıl uygulamaya alınacağına yönelik bilgiler sunulmaktadır.

  Eğitim süresi 5 saattir.

  Eğitim talep doğrultusunda İngilizce veya Türkçe olarak sunulmaktadır.

  2. Uygulayıcı Seviyesi Entegre Raporlama Eğitimi

  Bu eğitim kurum içinde Entegre Rapor hazırlama sürecinde yer alacak, yönetecek kişilere yönelik tasarlanmıştır. Eğitim konuları giriş seviyesi eğitim içeriklerini de kapsamaktadır. Bu eğitimde raporun hazırlanmasına yönelik rehber ve içerik ögeleri hakkında detaylı bilgi sunulmakta. Değer yaratma süreci anlatılmakta ve raporun etkin bir planlama ile hazırlanmasına yönelik yönetim yaklaşımı paylaşılmaktadır. Eğitim sürecinde farklı örnekler incelenmekte ve vaka çalışmaları yapılmaktadır. Eğitim süresi 18 saattir.

  Yüz yüze yapılan eğitimler 3 günde, online eğitimler ise 4 gün olarak gerçekleştirilmektedir.

  Eğitim talep doğrultusunda İngilizce veya Türkçe olarak sunulmaktadır.

  Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) ile ARGE Danışmanlık arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında; ERTA üyelerine eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanacaktır.

  Saygılarımızla,

  ERTA – ARGE Danışmanlık

  ARGE Danışmanlık için lütfen tıklayın.

   
 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Eğitim İşbirlikleri