IR&IR Platformu

Yatırımcı Güveni ve Sermaye Piyasaları için Önemli Bir Adım Daha!

Şirketlerimiz ve sermaye piyasalarımız için katma değer yaratmak amacıyla Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) ve Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) iş birliği ile “ERTA - TÜYİD IR & IR Platformu” oluşturuldu.

Entegre Raporlama (Integrated Reporting - IR) ve Yatırımcı İlişkileri’ni (Investor Relations - IR) temsil eden ERTA - TÜYİD IR & IR Platformu, ihraççı şirketlerle yatırımcılar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve geliştirmek üzere ortak bir dil sunan “Entegre Raporlama”nın ülkemizde yaygınlaştırılmasını ve raporlama deneyiminin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla ortaya çıktı.

ERTA Kurucu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras

ERTA Kurucu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras ile TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Selçuk’un Eş Başkanlığında yürütülecek IR & IR Platformu, ihraççı şirketlerle yatırımcıların arasındaki iletişimi güçlendirmek üzere ortak bir dil sunan Entegre Raporlamanın ülkemizde yaygınlaştırılmasını ve raporlama sürecinin geliştirilmesini teşvik etmek misyonuyla kuruldu. İş Birliği’nin amacı kurumsal raporlamaya yön veren en kilit paydaşların başında gelen yatırımcılar ile ihraççı şirketlerin ortak ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir düşünce ve raporlama sistemini geliştirmek üzere farkındalık yaratmak, yol göstermek ve desteklemek olarak belirlendi. Bu çerçevede Platform’un hedefi, şirketlerin, yatırım kurumlarının ve sermaye piyasamızın gelişimine ve yatırımcı güveninin sağlanmasına katkıda bulunmak olarak belirlendi.

Yatırımcılar ve ihraççı şirketlerin Yatırımcı İlişkileri Birimleri ve Yönetimleri arasında köprü görevi üstlenerek Entegre Raporlama Çerçevesi ve ilgili gerekliliklerin yönü, içeriği ve bu konudaki gelişmeler hakkında iletişimin güçlendirilmesi, yatırımcıların ve ihraççı şirketlerin Entegre Raporlama ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu konuda öneriler geliştirilmesi, entegre düşünce ve raporlamanın anlam, önem ve faydalarının anlatılarak bu kapsamdaki önemli bilgilerin ve gelişmelerin ihraççı şirketlerle paylaşılması, Entegre Raporlamanın yaygınlaştırılması amacıyla şirket Üst Yönetimlerinin bilgilendirilmesi ve katılımının sağlanması, entegre düşünce ve raporlama süreçleri ile örgütlenme yapıları konusunda deneyim paylaşımı ve raporlama yol haritası için ihraççı şirketlere rehberlik sağlanması konularında iş birliği yapmak Platform’un önemli hedefleri arasında yer alıyor.

ERTA Kurucu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler ArasERTA Kurucu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras

iş dünyasında yaşanan değişim ve dönüşüm ile birlikte paydaşların şirketlerden beklentileri de değişmeye başladı. Yatırımcılar, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetsel performanslarının orta ve uzun vadede finansal değer yarattığının artık daha çok farkındalar. Kurumların, finansal performanslarının yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetsel risklerini şirket stratejisi ve operasyonlarına entegre edebilmeleri, ve kurumsal raporlarını da bu kapsamda hazırlamaları bekleniyor. Yatırımcıların bu beklentilerine cevap veren “Entegre Raporlama”, entegre düşünce yapısını ve değer yaratma anlayışını benimsemiş kurumların faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

ERTA ve TÜYİD iş birliği ile hayata geçirdiğimiz, IR & IR Platformu ile, yatırımcılar ve kurumlara ortak bir dil sunan Entegre Raporlama konusunda, hem yatırımcılar hem de kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmayı ve kurumların deneyimlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şirketler, yatırım kurumları ve sermaye piyasamıza önemli katkılar sağlamayı amaçlayan bu platformun oluşumunda TÜYİD ile iş birliği yapmaktan ve birlikte değer yaratmaktan memnuniyet duyuyoruz.

TÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı SelçukTÜYİD Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Selçuk

Sürdürülebilirlik, küresel bazda en önemli gündem maddelerinden biri olurken, yatırımcılar bu konuyu sahiplenen ana paydaş grubu olarak öne çıkıyor. Operasyonel ve finansal verilerin yanı sıra giderek artan oranda çevresel, sosyal ve yönetişim göstergeleri yatırım kararlarına entegre ediliyor. Entegre Raporlama, sürdürülebilirlik unsurlarını finansal metriklere dönüştürmek suretiyle yatırım kararlarının alınmasında önemli bir yol gösterici.

Bizler Yatırımcı İlişkileri profesyonelleri olarak yatırımcıların ilk ve daimi iletişim noktasıyız. Yatırımcı beklentilerinin yönetim kademelerine aktarılması, şirket faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilmesi ve hedefler belirlenmesi suretiyle etkin bir stratejinin oluşturulması konusunda şirketlere yön verecek birimleriz. Şirketlerimiz ise farkındalık, ikna ve öğrenme sürecinde.

ERTA-TÜYİD IR & IR Platormu ile şirketlerimizin entegre düşünce ve raporlama sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz. TÜYİD olarak şirketlerimiz ve sermaye piyasalarımızın gelişimi açısından büyük önem arz eden ve dünyada bir ilk olan bu iş birliğine imza atmaktan ötürü son derece mutluyuz.

Detaylı bilgi için:

Aslı Nur Aygın Cillov / aslinur@entegreraporlamatr.org

Bersay İletişim Danışmanlığı / 0212 337 51 00

Ayben Cumalı / ayben.cumali@bersay.com.tr/ 0 554 844 68 05

ERTA – Entegre raporlama, entegre düşünce temeline dayalı olarak, bir kurumun finansal performansı yanında stratejisi, yönetimi ve çevresel, sosyal ve ekonomik performansları arasındaki bağlantıyı tanımlayan ve nasıl değer yarattığını anlatan bir raporlama düzenidir. Kurumların sürdürülebilir performansını destekleyen Entegre Raporlama, şirketlerin yatırımcıları ile diğer paydaşlarının şirketin gerçek performansını ve risklerini görebilmelerine imkân tanıyan etkili bir iletişim aracıdır. Entegre raporlama ve entegre düşüncenin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA)’nın somut temelleri 2013 yılında TÜSİAD üzerinden, Yatırım Ortamı İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK)’na sunulan proje kapsamında YOİKK 2014-2015 eylem planına Entegre Raporlama konusunun dahil edilmesi ile atılmıştır. Aynı yıl içerisinde kuruluş kararı alınan ERTA’nın kurucu üyeleri; Prof. Dr. Güler Aras (Bağımsız Üye), Borsa İstanbul, TÜSİAD, Global Compact Türkiye, TKYD, SKD Türkiye, IIRC Türkiye Büyükelçisi, Argüden Yönetişim Akademisi ve ilk uygulama şirketleri, Garanti BBVA ve Çimsa’dır. ERTA, 2017 yılının başında Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle iş dünyasıyla ve bütün paydaşları ile buluşmuştur.

TÜYİD – Yatırımcı ilişkileri Derneği on yılı aşkın bir süredir Türkiye'de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili paydaşları ve farklı hedef kitleleri bir araya getirerek bir referans merkezi olmak, mesleki bilgi üretmek ve ülkemizdeki Yatırımcı İlişkileri uygulamalarını dünya standartlarına ulaştırmak hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir. Misyonu “Sermaye piyasalarımızın ve şirketlerimizin yatırımcılara en iyi şekilde tanıtılmasına ve şirketlerimizin sermaye piyasası araçlarının adil piyasa değerlerine ulaşmalarına katkıda bulunmak ve Türkiye sermaye piyasalarının derinlik kazanmasını desteklemek”tir. Sermaye piyasası aracı ihraç etmiş olan şirketler ve düzenleyici kuruluşlar arasındaki iki yönlü iletişimin en etkin ve verimli şekilde yürütülmesine aracı olmak; Yatırımcı İlişkileri mesleğinin kamuoyu ve kurumlar nezdinde bilinirliği artırmak; tüm kurumlarımızın ve şirketlerimizin yararlanabileceği kılavuzları, mevzuatı, en iyi uygulamaları ve araştırmaları bir araya getiren zengin bir kaynakça oluşturmak, yayınlar ve eğitimler aracılığıyla uluslararası bilgi ve tecrübeyi ülkemize taşımak; Yatırımcı İlişkileri profesyonellerinin yetişmesine ve gelişimine katkıda bulunmak ve etkin bir şekilde buluşabilecekleri bir bilgi paylaşım platformu oluşturmak hedefiyle çalışmaktadır. TÜYİD, 66 kurumsal üyesiyle Borsa İstanbul piyasa değerinin %70’ini temsil etmektedir.

 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye IR&IR Platformu