ERTA&YTÜ CFGS

ERTA&YTÜ CFGS EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

  Değerli Paydaşlarımız,

  Son yıllarda yaşanan gelişmeler, kurumlar ile paydaşlar arasındaki iletişimde mevcut raporlama uygulamalarının yetersizliği ile birlikte entegre düşünceye dayalı entegre raporlama düzenine olan ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Kurumların risklerini yönetirken ortaya çıkacak fırsatları değerlendirebilmesi, yaratılan değeri kısa, öz, stratejik bir bakış açısıyla aktarabilmesine olanak tanıyan entegre raporlamanın, sürdürülebilir sistemin oluşumuna etkisi de her geçen gün artmaktadır.

  Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik Araştırma ve Uygulama Merkezi (CFGS), ACCA ile KPMG Türkiye işbirliği ve ERTA’nın destekleri ile Türkiye’de ilk defa Entegre Raporlama konusunda paydaşların algı ve beklentilerini ortaya koyan uluslararası bir araştırma raporu yayınlamıştır. Bu raporda, Türk iş dünyasının entegre raporlama konusuna bakışını, mevcut kurumsal raporlama uygulamalarını ve şirketlerin entegre raporlama konusunda ilişkin gelecek beklentilerini ve yönelimleri araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarında öne çıkan konu başlıklarından biri de kurumların entegre raporlama ve değer yaratma konuları hakkındaki bilgi ihtiyacıdır.

  CFGS, düzenlenecek Entegre Raporlama Farkındalık Eğitimleri ile entegre raporlama ve değer yaratma konusunda kurumların farkındalığının ve bilgi düzeyinin arttırılmasını hedeflemektedir.

  Düzenlenecek eğitim 2 saat şeklinde planlanmaktadır.

  Entegre Raporlama Farkındalık Eğitiminde genel olarak kurumsal iletişim, yatırımcı ilişkileri, sürdürülebilirlik yöneticilerine yönelik bilgilerin sunulması hedeflenmektedir.

  ERTA, CFGS işbirliği ile düzenlenecek olan Entegre Raporlama Farkındalık Eğitimleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

  İşletmelerin temel hedeflerine yönelik olarak, finans, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanlarında tüm paydaşlar için katma değer yaratan bir çözüm merkezi olmayı amaçlayan CFGS’nin başlıca faaliyet alanları, araştırma ve ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapmak, yaygın etkisi olan seminer, konferans, sempozyum düzenlemek; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik projeler üreterek danışmanlık hizmetleri vermek ve ilgili ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

  Saygılarımızla,
  Entegre Raporlama Türkiye Ağı- YTÜ CFGS

   
 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Eğitim İşbirlikleri