Güncel

Entegre Raporlama Eğitimi Gerçekleştirildi

Entegre Raporlama Türkiye Ağı Eğitim Komitesi tarafından 1 Kasım 2017 tarihinde Entegre Raporlama eğitimi gerçekleştirildi.

ERTA Eğitim Komitesi Başkanı ve ERTA kurucu üyelerinden TÜSİAD’ın konferans salonunda gerçekleşen Entegre Raporlama Eğitimi, Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras’ın açılış konuşması ile başladı. Argüden Yönetim Akademisi Akademik Kurulu Üyesi Erkin Erimez’in “Entegre Raporlama Nedir? Entegre Düşünce ve Sürdürülebilir Değer Yaratma” başlıklı konuşması ile devam eden eğitim, TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma ve Yatırım Ortamı, Kıdemli Bölüm Sorumlusu Gaye Uğur Sarıoğlu tarafından yayınlanmış entegre rapor örnekleri ile karşılaştırmalı olarak, bir entegre raporda bulunması gereken sermaye öğeleri, kılavuz ilkeler ve içerik öğeleri konuları ile detaylandırıldı.

Eğitimin son bölümünde ise Argüden Yönetişim Akademisi, ÇİMSA ve TSKB entegre raporlama süreçlerindeki deneyimlerini paylaştıkları sunumlarını gerçekleştirdiler.

 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Güncel