Güncel

ERTA Tecrübe Paylaşım Toplantısı ikinci serisinin ilki “Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Entegre Raporlama & Entegre Raporlamada Yetkinliklerin Geliştirilmesi” teması ile gerçekleştirildi.

Entegre Raporlama Tecrübe Paylaşım Toplantıları ikinci serimizin ilki olan "Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Entegre Raporlama & Entegre Raporlamada Yetkinliklerin Geliştirilmesi" webinarımızı Yürütme Kurulu Başkanımız Prof.Dr. Guler Aras'ın moderatörlüğünde, ACCA Türkiye ve Türkiye’de entegre rapor hazırlayan ilk denetim firması olan Mazars Denge’nin katılımı ile gerçekleştirdik. Mazars Denge CEO/Sürdürülebilirlik Elçisi Dr.İzel Levi Coşkun, kurumlarının entegre raporlama tecrübelerini, ACCA Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, ACCA'in entegre raporlama sürecini ve muhasebe profesyonellerinin entegre raporlama yetkinliklerinin geliştirilmesi için sağladıkları katkıları katılımcılar ile paylaştılar.

 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Güncel