Güncel

Borsa İstanbul'da Gong Entegre Rapor Hazırlayan Şirketler İçin Çaldı

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ‘Entegre Düşünce’ ve ‘Entegre Raporlama’ yaklaşımı hakkında farkındalık yaratmak ve şirketlerin bu alandaki uygulamalarına destek olmak amacıyla 2015 yılından itibaren faaliyetlerini başlatan Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) kuruluşunu, 2017 yılının başında Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle duyurmuştu. Borsa İstanbul 13 Kasım 2017’de bu sefer de Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) iş birliği ile entegre rapor hazırlayan kurumlar için gong törenine ve ardından da Deneyim Paylaşım Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Başkanı Richard Howitt ve Yale Üniversitesi Muhasebe, Ekonomi ve Finans Profesörü Shyam Sunder’ın açılış konuşmalarını yaptığı törende, entegre raporlama yapan ve IIRC’ye Türkiye’den üye olan Adana Çimento, Argüden Yönetişim Akademisi, Aslan Çimento, Çimsa, Garanti Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın temsilcileriyle birlikte gongu çaldılar.

Törende aynı zamanda Borsa İstanbul ile Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) ve ERTA arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Borsa İstanbul iş birliği anlaşması ile diğer ülke borsalarına da örnek olacak bir adım attı.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ törende yaptığı konuşmada, “Borsamızın da önemle üzerinde durduğu kavramlardan biri olan “Sürdürülebilirlik”, geleceği yakalamak isteyen tüm kurumların doğru bir kurgu ile kendi süreçlerine adapte etmesi gereken bir olgudur ve kurumsallaşmanın yapı taşlarından birisidir. Dünya genelinde de sürdürülebilirlik kavramının önemine binaen, “sürdürülebilirlik raporlaması” ana akım raporlar arasında yerini almıştır. Sürdürülebilirlik raporlaması paydaşlarla iletişimde çok değerli bir katma değer sağlamasına karşın, hazırlanan diğer raporlar gibi tek başına ele alındığında işletmelerin bütüncül durumunu –diğer bir deyişle büyük resmi- sunamamaktadır. Dolayısıyla birbirinden kıymetli bilgiler içeren farklı raporların etki ve değerleri kaybolmaktadır. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi, bu soruna çözüm olmak üzere, şirketlere, hikayelerini daha kapsayıcı fakat yalın bir şekilde anlatabilmelerinin yolunu açmış; bu yeni raporlama sistemini yaygınlaştırma amacıyla Entegre Raporlama Çerçevesini uluslararası camianın hizmetine sunmuştur. ” dedi.

Karadağ, konuşmasında ayrıca Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de entegre raporlamayı benimseyen şirket sayılarının artış göstermesinin ehemmiyet arz ettiğinin altını çizdi ve “Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi CEO’su Sayın Richard Howitt ve bu alanda çalışmalar yapan değerli akademisyenlerimizin katılımları ile gerçekleştirmekte olduğumuz bu etkinliğin entegre raporlamaya, dolayısıyla işletmelerin kurumsallaşma yolculuğunda kayda değer bir katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, konuşmasında şunları dile getirdi: “Yatırım kararları verilirken şirketin geçmiş ve mevcut durumunun değerlendirilerek, şirketin potansiyeline ve geleceğine yatırım yapılmaktadır. Şirketin potansiyel performansının değerlenebilmesi için şirketin sadece ne yaptığının değil ne yapacağının, nasıl değer yaratacağının ve bunun ne şekilde paylaşılacağının öngörülebiliyor olması önemlidir. Bunun anlatımında artık finansal bilgiler kadar finansal olmayan bilgilerin entegre bir şekilde paylaşımı önem kazanmıştır. Entegre düşünceye dayalı bu yaklaşım ile nitelikli bilgi paylaşımı güven ortamının oluşmasını sağlamakta ve şirketin olduğu kadar, mevcut ekosistemin sürdürülebilir gelişimine önemli katkısı olmaktadır.”

Profesör Aras, konuşmasında aynı zamanda şunları vurguladı; “Hem büyük ölçekli, hem de küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde yapılan araştırmalar, finansal ve finansal olmayan raporlamayı entegre bir şekilde benimseyen şirketlerin, daha uzun vadeli ve kalıcı yatırımcı tabanına sahip olduklarını, sermaye maliyetlerini düşürdüklerini ve hisse senedi fiyatlarının yükseldiğini göstermiştir. Bunun, sermaye piyasalarının dönüşümü ve sürdürülebilirliğini sağlama ve finansal istikrarı geliştirmeye yönelik önemli bir yaklaşım olduğunu vurgulamak isterim. Entegre raporlama, şirketin sürdürülebilir değer yaratmasının bir güvencesi olarak şirketlerin kendisi, paydaşları dolayısıyla da sağlıklı bir ekonomi açısından büyük önem taşımaktadır.”

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) CEO’su Richard Howitt, konuşmasında “Borsa İstanbul, Entegre Raporlama Türkiye Ağı ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council) arasında imzalanacak bu önemli mutabakat zaptı vesilesiyle bu hafta Türkiye’de olmaktan son derece memnunum. IIRC olarak bir Borsa ile ilk defa iş birliği anlaşması imzalıyoruz. Borsa İstanbul, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketleri Entegre Raporlama yapmaya teşvik etme konusunda gerçek bir öncü rolü oynuyor. Bunun, Entegre Raporlama Türkiye Ağı’nın da desteğiyle, Türk şirketlerinin düşünme, hareket etme ve değer yaratma hikayelerini iletme yöntemlerinde gerçek, somut faydalar yaratacağına inanıyorum. Bu da Türk piyasa katılımcıları ile diyaloğu güçlendirecek ve nihai olarak, Türkiye’nin mali istikrarına ve sürdürülebilir büyümesine destek olacak.” dedi. 

Yale Üniversitesi’nde, Muhasebe, Ekonomi ve Finans Profesörü olan ve kurumsal raporlama ile ilgili onemli yayinlara imza atan Shyam Sunder, konuşmasında “Yapılan araştırmalardan, karşılıklı güvenin hakim olduğu iş ortamında, müzakerelerin arttığı, işlemlerin tamamlanma süresi ve maliyetlerinin düştüğü, ticaretin geliştiği ve toplumların zenginleştiğini tespit etmiş durumdayız. Kurumlar, ancak faaliyetleri sonucunda elde ettikleri çıktıların toplam değeri, üretimde kullandıkları girdilerin toplam maliyetini aşması durumunda katma değer yaratabilirler. Bu iki toplam arasındaki fark, yaratılan katma değeri ve toplum zenginliğine net katkıyı temsil etmektedir ve bu katma değer, paydaşlar arasında dağıtılmaktadır. “Akıllı” finansal raporlama, yalnız kurumların ne kadar değer yarattığını değil bununla birlikte yaratılan değerin paydaş grupları arasında nasıl dağıtıldığını da rapor etmektedir. Ancak böylesi bir şeffaflık sayesinde kurumlar yeterli karşılıklı güven ortamını yaratabilir, işlem maliyetlerini düşürebilir ve toplam katma değeri artırmanın yanı sıra paydaş grupları arasında dağıtarak herkesin daha fazla değer elde etmesini sağlayabilirler.Türkiye’de bu sürece zaten başlamış kuruluşların, bu amaca yönelik olarak çalışmaya kararlı olduklarını bilmekten memnuniyet duyuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Gong ve İş Birliği Anlaşması İmza Töreninin ardından Entegre Raporlama Deneyim Paylaşım Toplantısına geçildi. Toplantı IIRC CEO’su Richard Howitt açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras’ın moderatörlüğünde “Entegre Raporlama-deneyim Paylaşım” oturumu, ardından da Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı ve CFO’su Dr. Şenol Duman’ın moderatörlüğünde “Kurumsal Raporlama ve Yatırımcı Boyutu” başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Entegre Raporlama Türkiye Ağı Hakkında

Prof. Dr. Güler Aras (Bağımsız kurucu üye) başkanlığında; Borsa İstanbul, TÜSİAD, Global Compact, TKYD, SKD, IIRC Türkiye Büyükelçisi, Argüden Yönetişim Akademisi ve ilk uygulama şirketleri , Garanti Bankası ve Çimsa tarafından 21 Ekim 2015 tarihinde faaliyetlerine başlayan Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA), şirketlerin, finansal olmayan bilgilerini finansal bilgiler ile entegre bir şekilde raporlamalarını ve entegre düşüncenin yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.


 

 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Güncel