Güncel

Borsa İstanbul’da Gong, Entegre Raporlama Türkiye Ağı için Çaldı

Borsa İstanbul’da gong, entegre raporlama konusunda akademi ve iş dünyasında yurt içi ve dışında uzun yıllardır çalışmalar yürüten Prof. Dr. Güler Aras başkanlığında, Borsa İstanbul, TÜSİAD, TKYD, SKD Türkiye, IIRC Türkiye Büyükelçisi, Argüden Yönetişim Akademisi, Global Compact Türkiye, Garanti Bankası ve Çimsa tarafından kurulan Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) için çaldı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ‘Entegre Düşünce’ ve ‘Entegre Raporlama’ yaklaşımı hakkında farkındalık yaratmak ve şirketlerin bu alandaki uygulamalarına destek olmak amacıyla Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) hayata geçirildi.

ERTA’nın kuruluşu, 15 Şubat 2017 tarihinde Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle duyuruldu. Törende Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Güler Aras ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik konuşma yaparken, kurucu üyeler birlikte gongu çaldılar.

Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ törende yaptığı konuşmada, “Hızlı ekonomik büyüme, büyük sosyal ve teknolojik değişim Türkiye’de ve dünyada toplumu, çevreyi ve şirketleri hiç olmadığı kadar etkiliyor. Dolayısıyla, rol ve sorumluluklar yeniden şekilleniyor. Şirketlerin performansı artık sadece finansal bilançolarına göre değerlendirilmiyor. Yarattıkları değer; kurumsal alt yapıları, çevreye ve tüm paydaşlarına yaklaşımları ile de ölçülüyor. Yatırımcılar, şirketlerin karşı karşıya olduğu çevresel, sosyal ve yönetişimsel risklerin finansal yansımalarını yakından takip ediyor ve yatırım kararlarında kullanıyorlar.

Şirketler; finansal raporlar, kurumsal yönetim ya da sürdürülebilirlik raporları gibi araçlarla faaliyetlerine dair çeşitli veri ve bilgiyi paydaşlarına aktarırken, entegre raporlama bütün bu gerekli veri ve bilgiyi bütüncül şekilde tek bir raporda sunma imkanı veriyor. Söz konusu yaklaşım, karmaşık hale gelen iş ortamında yatırımcıların karar almasını kolaylaştırırken, şirketler ve paydaşları arasındaki iletişimi daha sağlıklı hale getiriyor.

Borsa İstanbul olarak Entegre Raporlama Türkiye Ağı kurucu üyesi olmanın yanında Türkiye’de özellikle entegre raporlama kapasite ve kabiliyetine sahip büyük ölçekli firmalarımızı borsamıza çekerek ve kurumsal yatırımcı tabanımızı genişleterek de bu konuda katkı sağlayacağız” dedi.

ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, konuşmasında şunları dile getirdi: “Günümüzde iş yapma şeklinin karmaşıklaşması ile birlikte sorunların ve çözümlerinin çok boyutlu olması, paydaş beklentilerinin artması `kalıcı değer yaratmak` için entegre ve stratejik yaklaşımı zorunlu hale getirmiştir. Finansal ve finansal olmayan sürecin entegre bir şekilde yönetiminin sonucunu ifade etmek üzere `Entegre Raporlama` düzeni ortaya çıkmıştır. Entegre Rapor, bir kuruluşun kısa ve uzun vadede nasıl değer yarattığını ve yaratacağını, mevcut stratejisini, yönetim yaklaşımını ve performansını yansıtan bir raporlama düzenidir. Başta yatırımcılar olmak üzere bir kuruluşun tüm paydaşlarına bütüncül bir bakış açısı ile sorumlu karar almaları ve uygulamaları için yardımcı olmayı ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlamaktadır. Türkiye Entegre Raporlama Ağı-ERTA olarak ‘Entegre Düşünce’ ve ‘Entegre Raporlama’ yaklaşımını Türkiye’deki tüm kuruluşlara yaymayı, uygulanmasına destek olmayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.”

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise konuşmasında, “Kurumsal raporlamanın ortaya çıktığı günlerden bu yana, iş dünyasının değer yaratmaya yaklaşımı ve iş yapma şekillerinde büyük değişiklikler yaşandı. Özellikle küreselleşme, azalan doğal kaynaklar, yaşanan krizler ve giderek artan şeffaflık beklentisi şirketleri ve hatta tüm kurumları, rol ve sorumluluklarını yeniden tanımlamaya zorladı. Artık şirketlerin sadece kar edip etmediği değil, bu karı nasıl elde ettiği de sorgulanıyor. Bu noktada entegre raporlama; şirketlerin geçmiş, bugünkü ve gelecekteki değer yaratma kabiliyetini en kısa, öz ve anlaşılır şekilde paydaşlarına aktarabilme yolu olarak ortaya çıkmıştır. Entegre raporlama alanında Türkiye’nin önde gelen tüm paydaşlarını bir masa etrafında toplayan ERTA’nın entegre raporlamayı şirketlerimizin gündeminde üst sıralara taşıyacağından şüphem yok. Bugünün, Türkiye’nin kurumsal raporlama yolculuğunda bir milat olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

ENTEGRE RAPORLAMA TÜRKİYE AĞI

Günümüzde şirket performansının sadece elde edilen kârla değerlendirildiği günler hızla geride kalıyor. Çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerin ve belirsizliklerin şirket sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediğini gören yatırımcılar, artık şirketlerden finansal olmayan performanslarına ilişkin de bilgi talep ediyor.

Bu durum, şirketlerin finansal raporlamanın yanı sıra finansal olmayan raporlamaya geçişlerine yol açtı. Şirketler artık kurumsal yönetim uyum beyanı, kurumsal sosyal sorumluluk raporu ve sürdürülebilirlik raporları gibi, finansal bilgilerden daha kapsamlı ve detaylı bilgi içeren entegre raporlar sunmaya başladı.

Türkiye’de entegre raporlama hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla ilk çalışma, 2011 yılında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından kurulan bir çalışma grubuyla başlatıldı. TKYD, bu süreçte IIRC’nin Türkiye’deki iletişim noktası olarak görev alırken, 2013 yılında Garanti Bankası ve Çimsa, entegre rapor hazırlamak amacıyla IIRC pilot programına Türkiye’den katılan ilk şirketler oldu. 2015 yılında Türkiye’nin G20 Başkanlığı döneminde B20 Bilgi Ortağı olarak seçilen ARGE Danışmanlık ve C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyeliği yapan Argüden Yönetişim Akademisinin katkılarıyla Entegre Raporlama’nın G20 liderlerine yapılan öneriler arasına alınması sağlandı. 2015 yılında aynı zamanda TÜSİAD, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu-YOİKK, 2014-2015 eylem planı kapsamında ‘Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama’ rehberiyle literatüre ilk Türkçe kaynağı kazandırdı.

 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Güncel