Güncel

Yürütme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Güler Aras, IIRC’nin yıllık konferansında, Türkiye’nin Entegre Raporlama Yolculuğu konulu sunumunu gerçekleştirdi.

IIRC’nin 2019 yılı Yıllık Konferansı 16-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Londra’da gerçekleştirildi. Yürütme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Güler Aras, konferansta Türkiye’nin Entegre Raporlama Yolculuğu başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Dünya genelinde entegre düşüncenin ve entegre raporlamanın gücüne inanan insanları bir araya getiren ve geniş bir katılımın sağlandığı konferansta, ERTA Kurucu Üyelerinden Garanti Bankası ve Argüden Yönetişim Akademisi ERTA’yı temsilen yer aldılar.

 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Güncel