Güncel

Kurumsal Raporlama ve Yatırımcı Beklentileri Gong Töreni ve Konferansı Gerçekleştirildi

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) ve Borsa İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen Kurumsal Raporlama ve Yatırımcı Beklentileri Konferansı, Borsa İstanbul’da Gong Töreni ile başladı.

Şirketlerin yatırımcı beklentilerine kulak verdiği ve bu yönde kurumsal raporlama süreçlerini geliştirdiği günümüzde, şirketlerin sadece geçmişteki verilerini ve performanslarını değil, gelecekle ilgili beklentilerini ve stratejilerini de yatırımcıya anlatan “entegre raporlama” anlayışı doğmuştur. Paydaş ve çoklu sermaye yaklaşımını benimseyen, kısa ve özlü anlatımı vurgulayan, şirketin stratejik odağı ve geleceğe yönelimini içeren entegre raporlama, bir şirketin zaman içinde değer yaratma kabiliyetini maddi olarak etkileyen tüm faktörleri içeren bir kurumsal raporlama anlayışıdır.

Entegre raporlamanın getirdiği yeni raporlama düzeni ve bu düzenin yatırımcı kararlarına etkisini tartışmak üzere 18 Haziran’da Borsa İstanbul’da Kurumsal Raporlama ve Yatırımcı Beklentileri Konferansı düzenlendi. Konferans Gong Töreni ile başladı. Yürütme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Güler Aras’ın açılış konuşması ile başlayan törende, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun açılış konuşmalarının ardından açılış gongu, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Onursal Başkanı Prof. Judge Mervyn King ve Finansal Raporlama Konseyi Kurumsal Raporlama Projesinin Geleceği Danışma Kurulu Başkanı Paul Druckman ile birlikte entegre rapor yapan şirketler adına çalındı.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu yaptığı açılış konuşmasında, “Şirketlerin çalışanlarına, hissedarlarına, içinde bulundukları topluma ve hatta tüm ekosisteme karşı sorumlu ve şeffaf olmalarının beklendiği bir dönemdeyiz. İhtiyaç duyulan bilgilerin edinilmesi için finansal ve finansal olmayan bilgilerin bir bütün halinde ve birbiriyle ilişkili olarak sunulabilmesine imkan veren entegre raporlama, bu ihtiyacı karşılamak üzere ortaya çıkmıştır. Entegre raporlama sayesinde yatırımcıların karar alırken, şirketlerin finansal riskleri kadar, finansal olmayan risklerini de gördüğü, bu risklerini nasıl yönettiğini ve kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir değer yarattığını daha iyi anladığı ifade edilmektedir. SPK olarak, ülkemizde entegre raporlamanın yaygınlaşmasının sermaye piyasalarımıza olumlu katkılarının olacağını değerlendirmekte ve bu konunun ülkemizde gerek şirketler, gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse diğer aktörler tarafından büyük bir ciddiyetle sahiplenilmesinden memnuniyet duymaktayız.”dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya konuşmasında şunları dile getirdi: “Düzenleyici ve uygulayıcı kurumlar olarak bireysel emeklilik sisteminde yer alan belirli fonların varlık dağılımının asgari %10’unun Borsamızda işlem gören paylara, özellikle de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksine dahil olan şirketlere yönlendirilmesi konusunda birlikte çalıştık. Entegre raporlama ve genel olarak raporlamanın geleceği konularındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor ve bu alanda ülkemizde yapılan çalışmalara katkıda bulunuyoruz. Gerek düzenlemede gerek icrada yetkili bir kuruluş olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.” Yürütme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Güler Aras, “Günümüzde kurumsal yatırımcılar, “finansal olmayan” bilgilerin uzun vadede finansal hale geldiğinin ve finansal değer yarattığının artık daha çok farkındalar. Yatırımcılar, şirketlerin hem riskleri hem de fırsatları ile olan ilişkilerini anlamak için finansal olmayan bilgilerin arkasındaki bağlantıyı araştırmak, anlamak durumundalar. Yatırımcıların bu tür bilgiyi entegre raporlarda bulabiliyor olması, kurumların bu raporlama yaklaşımını benimsemelerinde en önemli motivasyon olarak karşımıza çıkıyor. “Entegre düşünce”ye dayanan bu raporlama, şirketlere kendi değer yaratma hikayelerini, stratejilerini anlatma olanağı sağlıyor. Sadece tarihsel veriler değil geleceğe yönelik bilgiler de rapor ediliyor. Bugün mevcut hissedarı düşünerek beklentilerini karşılamak üzere kısa vadeli getirilere odaklanan kurumlar ve piyasalar gelecekteki yatırım fırsatlarını ve yatırımcıları kaybediyor” dedi.

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Onursal Başkanı Prof. Judge Mervyn King entegre raporlamanın dünyadaki gelişimi hakkında bilgi verdi. King, “Kurumsal raporlamanın geleceğini düşündüğümüzde, raporlamanın çerçevesini oluşturan kuruluşlar rekabetten ziyade iş birliğine odaklanmalılar” şeklinde konuştu. Prof. Judge Mervyn King’in konuşması için lütfen tıklayınız.

Finansal Raporlama Konseyi, Kurumsal Raporlama Projesinin Geleceği Danışma Grubu Başkanı ve IIRC Önceki Dönem CEO’su Paul Druckman, Kurumsal Raporlama Diyaloğu ve Raporlamanın Geleceği başlıklı paneldeki konuşmasında, “Yatırımcıları ve şirketleri de kapsayan sermaye piyasası katılımcıları, ekonomi, toplum ve paydaşlar için sürdürülebilir değer yaratmakla sorumlular. Halihazırda bunu nasıl yapacaklarını anlamak için çaba gösteriyorlar“ ifadelerine yer verdi. Gong töreninin ardından başlayan panellerde kurumsal raporlama diyaloğu, raporlamanın geleceği ve yatırımcı beklentileri tartışılırken, konunun değişik taraflarını temsil eden konuşmacılarla, düzenleyici, yatırımcı ve paydaş bakış açılarına yer verildi.

Konferansta, Yürütme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Güler Aras'ın moderatörlüğünü yapmış olduğu "Kurumsal Raporlama Diyaloğu ve Raporlamanın Geleceği" konulu panelde Financial Reporting Council Kurumsal Raporlamanın Geleceği Projesi Danışma Kurulu Başkanı ve International Integrated Reporting Council (IIRC) Önceki Dönem CEO’su Paul Druckman, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) CEO'su Ekrem ARIKAN, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Denetim Standartları Daire Başkanı Hasan Gül ve Sermaye Piyasası Kurulu - SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı Uğur Yaylaönü değerli görüş ve deneyimlerini paylaştılar.

Sermaye Piyasası Kurulu - SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı Uğur Yaylaönü'nün moderatörlüğünü yapmış olduğu "Kurumsal Raporlamada Yatırımcı Düzenleyici ve Paydaş Bakış Açısı" konulu panelde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği / Turkish Capital Markets Association Başkanı Alp Keler, PhD, CFA, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul, Ph.D, Franklin Templeton Türkiye Genel Müdürü Erman Kalkandelen, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Esen ve Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Üyesi & İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan değerli görüş ve deneyimlerini paylaştılar.

Moderatörlüğünü SKD Türkiye (BCSD Turkey) Genel Sekreteri Konca Çalkıvik'ın yapmış olduğu “Entegre Raporlama İyi Uygulama Paylaşım Atölyesi” oturumunda ÇİMSA İSG, Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Tuğba Akdere, Garanti BBVA Entegre Raporlama Yöneticisi Sinem Özonur ve TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Bütçe Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Özen Çaylı kurumlarının entegre raporlama deneyimlerini paylaştılar.

 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Güncel