Güncel

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve “Sermaye Piyasalarının Gelişimi ve Yatırımcı Perspektifinden Entegre Raporlama” Paneli 19 Aralık 2019 tarihinde Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla, International Integrated Reporting Council -IIRC CEO'su Charles Tilley (video mesaj) ve ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Guler Aras'ın açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda, "Sermaye Piyasalarının Gelişimi ve Yatırımcı Perspektifinden Entegre Raporlama" paneli gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla yaptığı açılış konuşmasında şunları dile getirdi:

“Entegre raporlama, Türkiye’deki kurumlar için yeni bir yaklaşım ve yeni bir düşünce tarzıdır. Finansal raporlar geçmişe dair bilgiler sunarken entegre raporlar geleceğe dair öngörüler içermesi açısından önemlidir. Raporlamanın ülkemizde geliştirilmesine destek amacıyla atılan en önemli adım ERTA’nın kuruluşu olmuştur.  ERTA’nın kuruluşu 15 Şubat 2016 tarihinde Borsamızda düzenlenen gong töreni ile kamuoyuna duyurulmuştu. O günden beri Borsamız her yıl gerçekleştirilen etkinliklerle entegre raporlamayı şirketlerin gündeminde tutmaya devam etmektedir. Türkiye’de entegre raporlamanın gelişimi için Borsa İstanbul olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Ben entegre raporlarda yöneticilerin görüşlerinin yanında çalışanların görüşlerinin de yer almasının faydalı olacağını düşünüyorum, bu önerimi sizlerle paylaşmak isterim. ”

 

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla

ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, 2016-2019 dönemine ilişkin faaliyetlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Aras konuşmasında “Kurumlar günümüzde faaliyetlerinin finansal sonuçları ile birlikte insana, topluma ve çevreye olan etkilerini ve yarattıkları değeri bilmek isteyen paydaşların talebine karşılık vermek zorundalar. Entegre raporlama, bu yeni düzende kurumların değer yaratma ve paydaş odaklı iş yapma hedeflerine, paydaşların bilgi ihtiyacına cevap veren ana akım raporlama düzeni haline gelmiştir. Zira günümüz ihtiyaçlarında bu raporlama düzeni bir faaliyet raporunda ne yer alması gerekiyorsa onu önermektedir.

Sermaye piyasasında yatırımcının güvenle işlem yapabilmesinde bu tür nitelikli bilgi araçlarının yaygınlaşmasının önemi artık göz ardı edilemeyecek noktaya gelmiştir. Entegre Raporlama Türkiye Ağı olarak kamu ve diğer tüm paydaşlarımızla iş birliğimizin sonucu Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2020 Eylem planında entegre raporlamaya yer verilmiş olması bu alandaki ilerlemenin en somut örneği olmuştur. ERTA yeni dönemde de tüm paydaşlarıyla birlikte değer yaratmak için çalışmalarına etkinliğini arttırarak devam edecektir.” dedi.

 

Entegre Raporlama Türkiye Ağı Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Genel Müdürü Charles Tilley etkinliğe özel paylaştığı video mesajında IIRC’nin gelecek yıl planlarından bahsetti ve şunları dile getirdi:

“Değer yaratmaya odaklanan çoklu sermaye modeli, kuruluşların düşünce ve iletişim planlarında somut değişimler yaratmaktadır.  2020 yılında yayınlamak üzere uygulamaya yönelik pratik adımları içeren bir başlangıç rehberi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca entegre düşünce üzerine çeşitli şirketlerin deneyimlerini aktaran bir başlangıç modeli paylaşacağız. Entegre raporlama çerçevesinin üzerinde de bazı güncellemeler yapmayı planlıyoruz.

Entegre raporun temel özelliği prensiplerinin esnek olması ve yerel düzenlemelere uyum sağlayabilmesidir, aynı zamanda da değer yaratmanın küresel dili haline gelmiştir. ERTA ve diğer yerel platformlarla yaptığımız iş birlikleri sayesinde entegre raporlamanın küresel anlamda yaygınlaşması için çalışıyoruz.”

Charles Tilley’in Video Mesajı için tıklayınız.

Açılış konuşmaları sonrasında “Sermaye Piyasalarının Gelişimi ve Yatırımcı Perspektifinden Entegre Raporlama” paneli gerçekleştirildi. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Başkan Yardımcısı Ediz Günsel moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başuzmanı İbrahim Onur Baysal, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Selim Yazıcı ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü konuşmacı olarak yer aldılar.

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) 1. Olağan Genel Kurul Toplatısı’nda yeni dönem Yürütme Kurulu’na Prof. Dr. Güler Aras (Yürütme Kurulu Başkanı), Borsa İstanbul A.Ş., TÜSIAD, Global Compact Türkiye, International Integrated Reporting Council – IIRC Türkiye Temsilcisi, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği – SKD Türkiye, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Argüden Yönetişim Akademisi, Çimsa, Garanti BBVA, Allianz Türkiye, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası –TSKB, Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği-TÜYİD ve T. Vakıflar Bankası T.A.O.; Denetim Kurulu’na EY Türkiye, KPMG Türkiye, Mazars Denge seçildi.

ERTA yeni dönemde de, yeni üyeleri ve tüm paydaşlarıyla birlikte değer yaratmak için çalışmalarına etkinliğini arttırarak devam edecektir. 

Entegre Raporlama Türkiye Ağı 2016-2019 dönemi faaliyetlerini içeren sunum için tıklayınız.

 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Güncel