Güncel

Küresel Raporlama Ekosisteminde Radikal Adım!

IFRS Vakfı BM İklim Zirvesi (COP26)’da paylaştığı resmi duyuru ile; Değer Raporlama Vakfı (VRF), İklim Saydamlık Standartları Kurulu (CDSB) ve IFRS Vakfı’nın, teknik uzmanlıklarını ve kaynaklarını yeni oluşturulacak “Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB)” çatısı altında birleştireceklerini beyan etmişlerdir. Duyuruya ilişkin web sitesi linki aşağıda paylaşılmaktadır.

https://lnkd.in/eXbXRvGr

Sürecin tamamlanması için beklenen zaman çizelgesi Haziran 2022'dir.

ISSB, yatırımcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkeye özgü veya daha geniş bir paydaş grubunu hedefleyen gereksinimlerle uyumluluğu kolaylaştırmak üzere “UFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları” olarak adlandırılacak kapsamlı küresel sürdürülebilirlik standartları için bir temel oluşturacak ve her ülkenin bu standartların kullanımını zorunlu tutması gerekecektir. Bu gelişmeler sonrası VRF ile birlikte diğer raporlama standartı ve çerçeve belirleyici kuruluşların biraraya gelmesi ile oluşacak entegre raporlama çerçevesinin global raporlama çerçevesini oluşturması beklenmektedir.

Bu kapsamda IFRS Vakfı tarafından kurulan Teknik Hazırlık Çalışma Grubu (TRWG), ISSB tarafından değerlendirilmek üzere, iki prototip belge (iklim ifşa belgesi ve genel ifşa gereklilikleri belgesi) yayımlamıştır. Çalışma Grubu, bir dizi tavsiye geliştirmekle görevlendirilen çok kuruluşlu bir oluşumdur (VRF, CDSB, IASB, TCFD ve WEF). Yayımlanan prototip belgeler, ISSB'nin gelecek yıl yayınlanacak ilk taslaklarının temelini oluşturacaktır. İlgili dokümanlar, aşağıdaki web sitesinde mevcuttur.

https://lnkd.in/gEpCn_33

Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) olarak heyecan duyduğumuz bu gelişmeye ilişkin süreci takipte olacak ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Güncel