2022 Etkinliklerimize Genel Bakış

Kurumsal Raporlama Ekosisteminde Tarihi Gelişmelere ERTA olarak Nitelikli Katkı Sunduk

Kurumsal raporlama ekosisteminde tarihi gelişmelerin yaşandığı bu önemli sene içerisinde, sürece ERTA olarak nitelikli katkı sunmaktan mutluluk duyduğumuzu paylaşmak isterim.

2022 yılı içerisinde kurumsal raporlama ekosistemi için yeni bir dönem başladı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı BM İklim Zirvesi (COP26)’da paylaştığı resmi duyuru ile; Değer Raporlama Vakfı (VRF), İklim Saydamlık Standartları Kurulu (CDSB) ve IFRS Vakfı’nın, teknik uzmanlıklarını ve kaynaklarını yeni oluşturulacak “Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB)” çatısı altında birleştireceklerini duyurmuştu.

Bu gelişmeyi takiben; IFRS Vakfı ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) 24 Mart 2022 tarihinde Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu'nun (ISSB) ve Küresel Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu'nun (GSSB) çalışma programlarını ve standart belirleme faaliyetlerini birlikte koordine edeceği bir işbirliği anlaşması yaptıkları haberini paylaştılar. 

Bu önemli işbirliği ile, sermaye piyasalarının ihtiyaçlarını karşılayan yatırımcı odaklı temel sürdürülebilirlik bilgilerinin daha geniş bir paydaş yelpazesinin ihtiyaçlarına hizmet etmesi, paylaşılan bilgilerin uyumluluğunun ve birbirleri ile bağlantılarının sağlanması hedeflendi. Bu gelişmeler dahilinde ilk somut çıktı olarak; Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB)’nun, sermaye piyasaları için sürdürülebilirlik açıklamalarına ilişkin kapsamlı bir küresel temel oluşturmak üzere hazırladığı ve 31 Mart’ta kamuoyu ile paylaştığı iki taslak standarda (sürdürülebilirlikle ilgili açıklama gereklilikleri ve iklimle ilgili açıklama gereksinimleri) ERTA olarak tüm üye ve paydaşlarımızın katkıları ve konuya ilişkin gerçekleştirdiğimiz çalıştay eşliğinde çok kapsamlı bir görüş metni hazırlayarak ISSB ile paylaştık.

Bu dönem içerisinde küresel raporlama ekosistemindeki önemli gelişmelerden biri ise; ISSB'nin dünya genelinde 20'den fazla uluslararası kuruluşla imzaladığı yeni “Ortaklık Çerçevesi”ni, COP27 finans gününde paylaşması oldu.

IFRS Vakfı “Entegre Raporlama ve Bağlantı Konseyi” Danışma Kurulu Üyeliği

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı (IFRS) Mütevelli Heyeti, halihazırda yürüttükleri çalışmalara destek olmak üzere yeni danışma kurulu olan Entegre Raporlama ve Bağlantı Konseyi (Integrated Reporting and Connectivity Council- IRCC)’nin kuruluşunu ve Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA)’nın da içinde yer aldığı konsey üyelerini 02 Kasım 2022 tarihinde duyurdu.

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) ve Yeminli Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (CIMA) eski CEO'su Charles Tilley’in Başkanlığı ve, IFRS Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Üyesi Suresh Kana'nın Başkan Yardımcılığında çalışmalarını yürütecek olan “Entegre Raporlama ve Bağlantı Konseyi'nde yer almaktan ve Türkiye’yi temsil etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Türkiye’de Kurumsal Raporlama Ekosisteminin Gelişimine Yönelik Etkin Çalışmalar Yürüttük

Hızla gelişen ve dönüşen küresel raporlama dünyasına ilişkin olumlu ve yapıcı gelişmelerin, ülkemizde de karşılık bulduğunu görmek mutluluk vericiydi. Düzenleyici otoritelerin ve özellikle kamu kurumlarımızın son bir sene içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar ülkemiz adına öncü nitelikte oldu. Son olarak 4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete ile “Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları”nın geliştirilmesi konusu kanunlaşmış olup, eklenen fıkra ile “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları”nı belirlemeye ve yayımlamaya yetkili" kılındı. Biz de ERTA olarak bu sürece katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Özellikle son dönemde kurumsal raporlama dünyasında entegre raporlamanın temel alınacağı tek rapor sistemine geçişin ulusal mevzuatlarımıza yansıyacak olması nedeniyle, kurumların bu konuda ivedilikle aksiyon alması önem taşıyor.

COP27’de İki Panele Evsahipliği Yapmaktan Onur Duyduk

Bu sene ilk defa, gelişmeleri yakından takip etmek ve ERTA evsahipliğinde iki kıymetli paneli gerçekleştirmek üzere 6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde gerçekleştirilen COP27’ye fiziki olarak katılım sağladık.

COP27’de ERTA olarak, “Gelişmekte olan Ekonomilerde Yeşil Dönüşüm: Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve ETS’nin Finansmanı” ve “Raporlama Ekosisteminde Küresel Standartları Yeniden İnşa Etmek” başlıklı iki panelimizi yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz.

COP27 - BM İklim Değişikliği Konferansı sonuçlarını değerlendirmek üzere, kamu kurumları ve üyelerimizin katılımları ile düzenlediğimiz “ERTA COP27'nin Ardından - BM İklim Değişikliği Konferansı Değerlendirme Toplantısı” yılın en yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklerimiz arasında yer aldı.

ERTA Yeni Çalışma Komitelerimizi Hayata Geçirdik

Entegre Raporlama Derneği Türkiye olarak 2022 yılında Yönetim Kurulu üyelerimizin eş başkanlığı ile çalışmalarına başlayan “İklim Değişikliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik”; “Sürdürülebilir Finans”, “Yatırım Ortamını İyileştirme”, “Global İlişkiler ve Mevzuat” ve “Kurumsal Yönetim” Çalışma Komitelerimiz bünyesinde, üyelerimiz ve davetli kamu ve özel  kurumların  katılımları ile entegre raporlama ve entegre düşünceye ilişkin farkındalığı ve iyi uygulamaları arttırmaya yönelik somut ve odaklı çalışmalar gerçekleştirdik. Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz ikinci komite toplantılarımız ile aksiyona yönelik komite etkinliklerimizi ve 2023 çalışma planlarımızı belirledik.

ERTA Etkinliklerimizi Yeni Toplantı Serileri ile Zenginleştirdik

Ülkemizde yürütülen çalışmalara önemli katkı sağlayacağına duyduğumuz inançla, Entegre Raporlama Derneği Türkiye olarak bu sene “Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Stratejileri Toplantı Serisi”ni başlattık. Farklı temalara yönelik gerçekleştirilen bu toplantı serisi kapsamında, “Sürdürülebilir Finans Stratejileri”, “Kurumsal Otoritelerin Rolü” ve “Türkiye’de Sanayinin Yeşil Dönüşümü” gibi ülkemiz için önemli gündem başlıklarını çok değerli konuk konuşmacılarımızla farklı boyutları ile değerlendirdik.

2022 yılında paydaşlarımızın katkı ve destekleri ile ulusal ve uluslararası  8 eğitim, 30’dan fazla ulusal etkinlik ve IFRS Vakfı, ISSB, ACCA, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Refinitiv gibi değerli kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çok sayıda uluslararası toplantı organizasyonları gerçekleştirdik.

Değer Yaratan CEO’lar ve CFO’lar toplantılarımız, Entegre Raporlama Tecrübe Paylaşım toplantılarımız ve üye ve paydaş işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz paydaş kapitalizmi, kurumlarda karbon yönetiminin önemi, iklim krizi gibi spesifik konulara değindiğimiz webinar serilerimize 2023 yılında da konunun sahibi kurum ve konuklarımızın katılımları ile devam edeceğiz.

ERTA Eğitimlerimizi Yeni İşbirlikleri ile Geliştirdik

Bu yıl, eğitim süreçlerine ağırlık vererek, KPMG ve ACCA işbirliği ile “Akredite Entegre Raporlama” ve Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) ile entegre raporlama çerçevesine ilişkin eğitimlerimiz ile birlikte, üye ve paydaşlarımızın konuya ilişkin farkındalıklarının, raporlama kalitesinin ve ülkemizde entegre rapor sayılarının artmasına olanak sağlayacak yeni iş birliklerine imza attık.

Bu çerçevede; ACCA işbirliği ile “Finans Profesyonelleri için Sürdürülebilirlik Sertifika Programı”nı, SEMTRIO Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. işbirliğiyle “ISO 14064-1:2018 Uygulama Eğitimi”ni ve ESCARUS - TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. işbirliği ile “İklim Değişikliği Regülasyon ve Raporlama Eğitimi”ni organize etmekten mutluluk duyduk. Tüm kurumlarımıza işbirlikleri için içtenlikle teşekkür ediyoruz.

ERTA olarak 2023 yılında gerçekleştireceğimiz eğitimlerimiz ile Türkiye’de entegre raporlama ve sürdürülebilir bir kurumsal dünya için farkındalık yaratmak her zaman olduğu gibi önceliklerimiz arasında yer alacak.

Şirketler İçin Entegre Raporlama Rehberi’ni Yayımladık

2022 yılı içerisinde Borsa İstanbul ve Yıldız Teknik Üniversitesi Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) iş birliğinde ve üyeleriminizin katkılarıyle hazırlanan “Şirketler İçin Entegre Raporlama Rehberi” ile Türkiye’de entegre rapor hazırlayacak kurumların entegre raporlamaya uygun bir geçiş planı geliştirmelerine rehber olduk.

 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Güncel