Güncel

Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) “Sürdürülebilirlik Güvence - Denetim Rehberi Yayımladı”

Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA), şirketlere raporlamada güvence denetimine ilişkin yol haritası oluşturmak ve şirketlerin entegre ve sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine rehberlik etmek amacıyla hazırlanan "Sürdürülebilirlik Güvence - Denetim Rehberi"ni yayımladı. ERTA Global İlişkiler ve Mevzuat Çalışma Komitesi çalışmalarının bir ürünü olarak, tüm kurumlar için yön gösterici temel başvuru kaynağı kazandırmak amacıyla geliştirilen Rehber, ERTA üyesi denetim şirketleri; Centrum Türkiye, Deloitte Türkiye, EY Türkiye, Forvis Mazars Türkiye, KPMG Türkiye ve PwC Türkiye şirketlerinin ortak çalışması olarak hazırlandı. 

ERTA, ulusal düzeyde entegre raporlama ve entegre düşünceye ilişkin farkındalığı artırmak ve kurumların kapasitesini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda yayımlanan ve Dünya Çevre Günü’nde lansmanı gerçekleşen "Sürdürülebilirlik Güvence Denetim Rehberi", güvence denetimine tabi şirketlere yol haritası oluşturmak, şirketlerin entegre ve sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine ve denetimlerde başarılı olmalarına destek vermek amacıyla hazırlandı. Rehberin tanıtımı kapsamında düzenlenen etkinliğe, Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı Dr. Hasan Özçelik, ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, ilgili kamu kurumları, özel sektör ve denetim şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

"Sürdürülebilirlik Güvence - Denetim Rehberi" Türkiye’de denetim şirketlerini ortak bir çalışma için bir araya getiren ilk doküman olma özelliğini taşıyor. Bağımsız güvence denetimlerinin önemini vurgulayan ve şirketlerin sürdürülebilirlik performansını nasıl iyileştirebileceklerini ele alan rehber, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin (SKH) son maddesi olan SKH 17'nin gerekliliklerine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

“Sürdürülebilirlik Güvence - Denetim Rehberi” raporlama standartlarını, güvencenin önemini, şirketler, denetçiler ve paydaşların sorumluluklarını, yönetimin süreçlerdeki kritik rolünü ve süreçte uyulması gereken standartları mercek altına alıyor. Önemlilik analizi, denetim kapsamı, sürecin risk kontrol haritası, planlama, yürütme, kanıtların elde edilmesi ve sonucun oluşturulma süreçlerini derinlemesine ele alarak karar vericilere kılavuzluk ediyor. Rehberde yer alan sektör bazlı örnekler ise ortaya çıkan zorluklar ve çözüm yollarıyla ilgili bilgi içererek pratikte oluşabilecek sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor. 

Açılış konuşmalarının sonrasında, rehberin sunumu PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı Ali Yörük tarafından yapıldı. Sunumun ardından, ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras’ın moderasyonunda; TURKVEN Girişim Sermayesi Direktörü Hale Özsoy Bıyıklı, TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün, BDDK Daire Başkanı Dr. İlker Koç, TÜPRAŞ Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağatay Ölken ve KGK Sürdürülebilirlik Standartları Dairesi Uzmanı Özlem Uz’un katılımıyla “Raporlamada Bağımsız Denetim ve Güvencenin Önemi ve Uygulama Süreci” paneli gerçekleşti. Panelde kamu, finans, reel sektör ve standart belirleyici kurumlar, sürdürülebilirlik raporlamasındaki kritik dönemeçleri, yatırımcı perspektifinden güvence ve denetimin değerini ve şirketlerin raporlama ve güvence denetimi sürecindeki deneyimlerini paylaştılar.

Prof. Dr. Güler Aras moderasyonunda gerçekleşen ikinci panele ise Forvis Mazars Denge Sürdürülebilirlik Hizmetleri Şirket Ortağı Yaman Alkan, Centrum Türkiye Sürdürülebilirlik, AR-GE, İnovasyon Şirket Ortağı Doç. Dr. Ahmet Feyzioğlu, Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı Bölümü Şirket Ortağı Murat Günaydın, EY İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Müdürü Hande Okuroğlu, KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı Şirin Soysal, PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı Ali Yörük katıldı. Panelde denetim şirketleri rehberin hazırlık süreci, denetim ve güvencenin önemi, şirketlerin süreç içerisinde takip etmesi gereken yol haritalarına dair bilgilendirmede bulundular. Raporlama yapacak şirketlerin güvence denetimini de mutlaka gerçekleştirmeleri, bunun için regülatör tarafından da yönlendirme gerekliliği, güvencenin şirketlere getireceği ilave maliyetler kapsamında teşviklerin sağlanabileceği ve raporlama sürecinde metriklerin standart olmaması nedeniyle yaşanan güçlüklerin çözüme kavuşturulmasına dair dilek ve tavsiyeler aktarıldı.

ERTA Sürdürülebilirlik Güvence Denetim Rehberi’ne linkten (kaynaklar bölümünden) ulaşabilirsiniz.

http://www.entegreraporlamatr.org/tr/images/pdf/Surdurulebilirlik-Guvence-Denetim-Raporu.pdf

 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Güncel