Güncel

ERTA Tecrübe Paylaşım Toplantı Serisinin üçüncüsü “Sivil Toplum Kuruluşlarında Entegre Raporlama” teması ile gerçekleştirildi.

Entegre Raporlama Tecrübe Paylaşım Toplantıları serimizin üçüncüsü olan "Sivil Toplum Kuruluşlarında Entegre Raporlama" webinarımızı Yürütme Kurulu Başkanımız Prof.Dr. Güler Aras'ın moderatörlüğünde ve Türkiye'de ilk entegre rapor hazırlayan Sivil toplum kuruluşlarından olan TEGV- Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Argüden Yönetişim Akademisi'nin katılımı ile gerçekleştirdik. TEGV- Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz webinarımızda; kurumlarının entegre raporlama yolculuklarını ve tecrübelerini, TEGV- Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı ve Argüden Yönetişim Akademisi Araştırma Direktörü Fatma Öğücü Şen katılımcılarımız ile paylaştılar.

 
Bu içeriği paylaşın;
 

Entegre Raporlama Türkiye Güncel